Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Điểm chuẩn ngành Kinh doanh năm 2022

Ngành Kinh doanh là ngành học liên quan đến quá trình sản xuất, phân phối sản phẩm hàng hóa, dịch vụ đáp ứng nhu cầu khách hàng và thu về lợi nhuận cho doanh nghiệp. Ngành kinh doanh có nhiều loại hình như: Kinh doanh dịch vụ, doanh nghiệp sản xuất, doanh nghiệp bán lẻ.

Cơ hội việc làm của sinh viên ngành Kinh doanh khi ra trường rất lớn, sinh viên có thể làm việc trong nhiều lĩnh vực, ngành nghề ở các công ty kinh doanh, công ty thương mại nhà nước và tư nhân:

+ Trở thành nhân viên sale trong các công ty thương mại, dịch vụ, bất động sản.

+ Trở thành chuyên viên, quản lý, giám đốc kinh doanh, quản lý phòng kinh doanh của công ty.
STT Tên trường Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
Hiện điểm chuẩn của ngành chưa được công bố. Vui lòng quay lại sau!