Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Điểm chuẩn ngành Kinh tế công nghiệp năm 2022

 Ngành Kinh tế công nghiệp là một chuyên ngành kinh tế học, thuộc lĩnh vực kinh tế học ứng dụng, nghiên cứu tổ chức ngành, cơ cấu ngành, năng lực cạnh tranh của các ngành và tiểu ngành kinh tế.

Sinh viên ngành Kinh tế công nghiệp khi ra trường có thể làm những công việc sau:

  • Kiểm toán viên tại các Công ty kiểm toán, Cơ quan kiểm toán Nhà nước;

  • Tham gia giảng dạy tại các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp trong lĩnh vực đào tạo về kinh tế;

  • Làm việc các vị trí như Trợ lý giám đốc, Chuyên gia tư vấn về Kinh tế;

  • Kỹ sư vận hành trong các cơ quan, tổ chức, công ty hoạt động trong lĩnh vực năng lượng (Điện, dầu khí, than, năng lượng tái tạo…), hoặc có liên quan đến năng lượng;

  • Kỹ sư vận hành và quản lý năng lượng trong doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trong các lĩnh vực, đặc biệt là các doanh nghiệp sử dụng nhiều năng lượng;

STT Tên trường Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
Hiện điểm chuẩn của ngành chưa được công bố. Vui lòng quay lại sau!