Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Điểm chuẩn ngành Kinh tế đầu tư năm 2020

STT Tên trường Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Đại Học Công Nghiệp Hà Nội 7310104 A00, A01 22.6 tcp1 Toán >8.6, tcp2 toán =8.6, nv<=4
2 Đại Học Kinh Tế Quốc Dân 7310104 A00, B00, A01, D01 27.05