Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Điểm chuẩn ngành Kinh tế nông nghiệp năm 2022

Ngành kinh tế nông nghiệp là ngành học đào tạo cử nhân có phẩm chất chính trị, đạo đức, sức khỏe tốt, có nắm vững kiên thức cơ bản về các lĩnh vực kinh tế, văn hóa xã hội. Có khả năng phân tích, hoạt định các chính sách quản lý và giải quyết các vấn đề liên quan.

Chương trình học của ngành kinh tế nông nghiệp trang bị cho sinh viên những kiến thức phục vụ cho hoạt động nghiên cứu kinh tế, hoạt động kinh doanh hàng hóa, đặc biệt là các dịch vụ về nông nghiệp.

Cơ hội nghề nghiệp của sinh viên ngành kinh tế nông nghiệp khi ra trường: 

+ Làm việc trong các cơ quan quản lý Nhà nước từ cấp trung ương đến địa phương, có liên quan đến lĩnh vực kinh tế.

+ Làm việc trong các cơ quan hoạch định, quản lý, chỉ đạo thực hiện những chính sách về nông nghiệp nông thôn.

+ Làm việc trong các tổ chức Quốc tế, các công ty tư vấn kinh tế, tổ chức xã hội nghề nghiệp, nông thôn, chương trình về phát triển nông thôn.
STT Tên trường Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
Hiện điểm chuẩn của ngành chưa được công bố. Vui lòng quay lại sau!