Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Điểm chuẩn ngành Kinh tế phát triển năm 2022

Ngành kinh tế phát triển là ngành nghiên cứu các vấn đề của các nước đang phát triển, các biện pháp để tăng năng lực sản xuất trong lĩnh vực công nghiệp lẫn nông nghiệp, với mục đích đạt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế cao.

Cơ hội nghề nghiệp của sinh viên ngành kinh tế phát triển khi ra trường

Cử nhân ngành kinh tế phát triển có thể đảm nhiệm các vị trí tại các dự án, tổ chức phát triển và các doanh nghiệp, một số cơ quan quản lý nhà nước, củ thể như:

+ Chuyên gia phân tích thực trạng kinh tế, xã hội của cộng đồng quốc gia

+ Chuyên gia lập kế hoạch và phân tích kế hoạch, thực thi dự án phát triển.

+ Tổng hợp, phân tích và tham gia các hoạch định chính sách phát triển.

+ Làm công tác giảng dạy tại các cơ sở nghiên cứu, cơ sở giáo dục liên quan đến kinh tế học.
STT Tên trường Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
Hiện điểm chuẩn của ngành chưa được công bố. Vui lòng quay lại sau!