Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Điểm chuẩn ngành Kinh tế Tài nguyên thiên nhiên năm 2020

STT Tên trường Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Đại học Tài Nguyên và Môi Trường Hà Nội 7850102 A00, A01, D01, C00 15