Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Điểm chuẩn ngành Kinh tế vận tải năm 2020

STT Tên trường Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Đại Học Giao Thông Vận Tải (Cơ sở Phía Bắc) 7840104 A00, A01, D01, D07, D07 20.7 gồm 2 chuyên ngành: Kinh tế vận tải ô tô, Kinh tế vận tải đường sắt
2 Đại Học Giao Thông Vận Tải (Cơ sở Phía Nam) 7840104 A00, A01, D01, C01, D01 22.4 chuyên ngành: Kinh tế Vận tải Du lịch