Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Điểm chuẩn ngành Kinh tế xây dựng năm 2020

Ngành kinh tế xây dựng là ngành học mà sinh viên sẽ được trang bị những kiến thức chuyên sâu cũng như khả năng tư vấn các dự án đầu tư xây dựng công trình, các kỹ năng lập kế hoạch chiến lược sản xuất kinh doanh, xây dựng định mức kinh tế, thẩm đinh hồ sơ thầu...và nhiều kiến thức khác phục vụ cho ngành nghề.

Cơ hội việc làm của sinh viên ngành kinh tế xây dựng khi ra trường

Học ngành kinh tế xây dựng, sinh viên khi ra trường sẽ có rất nhiều cơ hội việc làm với các vị trí như: chuyên viên tư vấn, chuyên viên phân tích dự án đầu tư, lập hồ sơ dự toán, thanh toán quyết toán hoặc tham gia đấu thầu, quản lý các công trường ở doanh nghiệp xây dựng.
STT Tên trường Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Đại học Công nghệ Giao thông vận tải 7580301 A00, A01, D01 15.5
2 Đại Học Kiến Trúc Hà Nội 7580301 A00, A01, D01, D07 16
3 Đại Học Giao Thông Vận Tải (Cơ sở Phía Bắc) 7580301QT A00, A01, D01, D07, D07 16.6 Chương trình chất lượng cao Kinh tế xây dựng công trình Giao thông Việt - Anh
4 Đại Học Bách Khoa – Đại Học Đà Nẵng 7580301CLC A00, A01 18 Xét học bạ
5 Đại học Công Nghệ TPHCM 7580301 A00, A01, D01, C01 18 Xét học bạ
6 Đại học Công Nghệ TPHCM 7580301 A00, A01, D01, C01 19
7 Đại Học Giao Thông Vận Tải (Cơ sở Phía Nam) 7580301 A00, A01, D01, C01, D01 19.8
8 Đại Học Giao Thông Vận Tải (Cơ sở Phía Bắc) 7580301 A00, A01, D01, D07, D07 20.4 ồm 2 chuyên ngành: Kinh tế quản lý khai thác cầu đường, Kinh tế xây dựng công trình giao thông
9 Đại Học Xây Dựng Hà Nội 7580301 A00, A01, D07 21.75
10 Đại Học Bách Khoa – Đại Học Đà Nẵng 7580301 A00, A01 23 Xét học bạ