Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Điểm chuẩn ngành Kinh tế năm 2020

Ngành kinh tế là ngành hoạt động về cách thức vận hành của nền kinh tế nói chung, cách ứng xử của từng tác nhân tham gia trong nền kinh tế. Ngành kinh tế tham gia vào việc nghiên cứu thức thức xã hội quản lý tài nguyên, ngoài ra kinh tế còn tham ra rất nhiều hoạt động khác và là một ngành có mức độ bao quát rộng.

Cơ hội việc làm của sinh viên ngành kinh tế: Với việc bao quát rộng của ngành kinh tế, sinh viên ngành kinh tế khi tốt nghiệp ra trường sẽ có nhiều cơ hội tìm việc khác nhau. Những công việc có thể đảm nhận như: Chuyên viên kinh tế, kinh doanh tại doanh nghiệp; chuyên viên phân tích tài chính, phát triển thị trường...
STT Tên trường Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Đại Học Xây Dựng Hà Nội 7580301 A00, A01, D07 0
2 Học Viện Quản Lý Giáo Dục 7140199 A00, A01, D01, D10 0
3 Phân hiệu Đại học Nông Lâm TP. HCM tại Gia Lai 7310101 A00, A01, D01 0
4 Học Viện Báo Chí – Tuyên Truyền 528 XDHB 8.2 CN Quản lý kinh tế CLC
Xét học bạ
5 Học Viện Báo Chí – Tuyên Truyền 7310102 XDHB 8.2 Kinh tế chính trị
Xét học bạ
6 Học Viện Báo Chí – Tuyên Truyền 529 XDHB 8.4 CN Kinh tế và quản lý
Xét học bạ
7 Học Viện Báo Chí – Tuyên Truyền 527 XDHB 8.57 Chuyên ngành quản lý kinh tế
Xét học bạ
8 ĐH Tài Nguyên môi trường TPHCM 7850102 A00, B00, A01, D01 14
9 Đại Học Dân Lập Phương Đông 7580301 A00, A01, D01, C01 14
10 Đại học Tài Chính – Quản Trị Kinh Doanh 7310101 A00, A01, D01, C04 14

Tin tức mới nhất