Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Điểm chuẩn ngành Kinh tế năm 2022

Ngành kinh tế là ngành hoạt động về cách thức vận hành của nền kinh tế nói chung, cách ứng xử của từng tác nhân tham gia trong nền kinh tế. Ngành kinh tế tham gia vào việc nghiên cứu thức thức xã hội quản lý tài nguyên, ngoài ra kinh tế còn tham ra rất nhiều hoạt động khác và là một ngành có mức độ bao quát rộng.

Cơ hội việc làm của sinh viên ngành kinh tế: Với việc bao quát rộng của ngành kinh tế, sinh viên ngành kinh tế khi tốt nghiệp ra trường sẽ có nhiều cơ hội tìm việc khác nhau. Những công việc có thể đảm nhận như: Chuyên viên kinh tế, kinh doanh tại doanh nghiệp; chuyên viên phân tích tài chính, phát triển thị trường...
STT Tên trường Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
Hiện điểm chuẩn của ngành chưa được công bố. Vui lòng quay lại sau!