Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Điểm chuẩn ngành Kỹ thuật địa chất năm 2022

Ngành Kỹ thuật địa chất là ngành nghiên cứu các vấn đề về trái đất, phục vụ cho sự phát triển bền vững các cơ sở hạ tầng, tìm kiến và khai thác hợp lý tài nguyên thiên nhiên. Qua đó xử lý nền móng của các công trình xây dựng công nghiệp, dân dụng hoặc an ninh quốc phòng.

Cơ hội việc làm của sinh viên ngành kỹ thuật địa chất khi ra trường:

+ Trở thành kỹ sư công trình làm việc trong các công ty khảo sát, thiết kế và thi công công trình.

+ Làm nghiên cứu viên trong các viện, trung tâm nghiên cứu, địa chất, tài nguyên nước.

+ Làm giảng viên tham gia công tác giảng dạy tại các trường trung cấp, cao đẳng, đại học.

+ Trở thành quản lý môi trường, đánh giá các tác động của môi trường, cải tạo môi trường địa chất.
STT Tên trường Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
Hiện điểm chuẩn của ngành chưa được công bố. Vui lòng quay lại sau!