Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Điểm chuẩn ngành Kỹ thuật trắc địa - Bản đồ năm 2022

Ngành kỹ thuật trắc địa bản đồ là ngành thuộc nhóm Khoa học Trái đất, công việc bao gồm việc thu thập, phân tích và biểu diễn các thông tin không gian dựa trên Trái đất. Từ những thông tin đó tiến hành xử lý, phân tích nhờ vào công nghệ hiện đại, tiên tiến, góp phần phát triển kinh tế - xã hội.

Cơ hội việc làm của sinh viên ngành kỹ thuật trắc địa bản đổ khi ra trường:

+ Làm chuyên viên trắc địa, quản lý đất đai công tác trong các cơ quan nhà nước hoặc các viện từ trung ương đến địa phương.

+ Làm chuyên viên khảo sát, thi công trong các doanh nghiệp nhà nước có các lĩnh vực thủy lợi, giao thông, nông - lâm nghiệp.

+ Tham gia công tác giảng dạy tại các trường đại học, cao đẳng trên cả nước.

+ Làm chuyên viên phân tích, đánh giá, tổng kết dữ liệu, dự báo, đưa ra những chiến lược và lập kế hoạch.
STT Tên trường Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
Hiện điểm chuẩn của ngành chưa được công bố. Vui lòng quay lại sau!