Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Điểm chuẩn ngành Kỹ thuật an toàn hàng hải năm 2020

Ngành Kỹ thuật an toàn hàng hải là ngành học thuộc khối ngành kỹ thuật công trình biển, chuyên đào tạo các kỹ sư phụ trách công việc đảm bảo hoạt động giao thông hàng hải, các công trình hàng hải.

Cơ hội việc làm của sinh viên ngành Kỹ thuật an toàn hàng hải khi ra trường:

+ Làm công tác tại cơ quan quản lý biển, đảo, cơ sở hạ tầng, giao thông hàng hải, đường thủy.

+ Làm cán bộ kỹ thuật tại các cơ sở, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang biển đảo.

+ Làm việc trong các cơ quan, viện nghiên cứu khoa học công nghệ, cơ quan quản lý...
STT Tên trường Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Đại Học Hàng Hải 7580203D111 A00, A01, D01, C01 14