Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Điểm chuẩn ngành Kỹ thuật cấp thoát nước năm 2022

Ngành Kỹ thuật cấp thoát nước là ngành học đào tạo cho sinh viên những kiến thức chuyên sau cũng như năng lực nghề nghiệp trong lĩnh vực cấp thoát nước, sử dụng công nghệ môi trường nước, xử lý nước thải, kỹ thuật cơ sở hạ tầng. Sinh viên khi theo học ngành Kỹ thuật cấp thoát nước sẽ được trang bị kiến thức chuyên môn cần thiết, đào tạo khả năng nghiên cứu, thiết kế thi công, vận hành.

Cơ hội nghề nghiệp của sinh viên ngành Kỹ thuật cấp thoát nước khi ra trường

Các kỹ sư khi tốt nghiệp có thể làm việc tại những công ty tư vấn, công ty cấp thoát nước hoặc các cơ sở sản xuất, cơ quan nghiên cứu khoa học và đào tạo có ngành hoặc chuyên ngành liên quan đến cấp thoát nước:

+ Làm tư vấn thiết kế thi công, xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng và bảo vệ môi trường.

+ Làm quản lý vận hành khai thác hệ thống kỹ thuật hạ tầng tại các khu đô thị, khi công nghiệp hoặc tổ hợp nhà cao tầng.

+ Làm nghiên cứu khoa học tại các viện nghiên cứu, giảng dạy các cơ sở đào tạo...
STT Tên trường Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
Hiện điểm chuẩn của ngành chưa được công bố. Vui lòng quay lại sau!