Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Điểm chuẩn ngành Kỹ thuật cơ sở hạ tầng năm 2020

Ngành Kỹ thuật cơ sở hạ tầng là học học liên quan đến toàn bộ những điều kiện vật chất, kỹ thuật và cơ chế hoạt động của các trang thiết bị, các yếu tố vật chất của môi trường đáp ứng hoạt động sản xuất cũng như đời sống của con người. Sinh viên theo học ngành Kỹ thuật cơ sở hạ tầng sẽ được trang bị những kiến thức khoa học cơ bản, các cơ sở kiến thức chuyên môn vững chắc cũng như khả năng thực hành nghề nghiệp cao.

Cơ hội nghề nghiệp của sinh viên ngành Kỹ thuật cơ sở hạ tâng khi ra trường:

+ Làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài nước có liên quan đến lĩnh vực cơ sở hạ tầng, các công trình dân dụng, giao thông thủy lợi, cấp thoát nước.

+ Làm công tác giảng dạy, nghiên cứu trong các cơ sở đào tại hệ đại học, cao đẳng, cơ sở dạy nghề, cơ sở nghiên cứu.

+ Làm kỹ sư định giá, lập tổng mức đầu tư, lập dự toán, làm các hồ sơ mở thầy, các công trình xây đựng...