Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Điểm chuẩn ngành Kỹ thuật Địa chất; Kỹ thuật Dầu khí; (Nhóm ngành) năm 2022

Ngành Kỹ thuật địa chất là ngành nghiên cứu các vấn đề về trái đất, phục vụ cho sự phát triển bền vững các cơ sở hạ tầng, tìm kiến và khai thác hợp lý tài nguyên thiên nhiên. Qua đó xử lý nền móng của các công trình xây dựng công nghiệp, dân dụng hoặc an ninh quốc phòng.

Ngành kỹ thuật dầu khí là ngành đào tạo kỹ sư có bản lĩnh chính trị, học vấn, sức khỏe, kinh nghiệp nhằm đáp ứng các yêu cầu trong việc phát triển công nghiệp dầu khí hiện đại của Việt Nam. Đây là ngành học giúp sinh viên có khả năng phân tích, đánh giá, giải quyết các vấn đề khó khăn trong việc quản lý mỏ, kỹ thuật khoan, khai thác công nghệ dầu khí.

Cơ hội việc làm của sinh viên ngành kỹ thuật địa chất khi ra trường:

+ Trở thành kỹ sư công trình làm việc trong các công ty khảo sát, thiết kế và thi công công trình.

+ Làm nghiên cứu viên trong các viện, trung tâm nghiên cứu, địa chất, tài nguyên nước.

+ Làm giảng viên tham gia công tác giảng dạy tại các trường trung cấp, cao đẳng, đại học.

+ Trở thành quản lý môi trường, đánh giá các tác động của môi trường, cải tạo môi trường địa chất.

Cơ hội việc làm của sinh viên ngành Kỹ thuật dầu khí khi ra trường

Sinh viên tốt nghiệp ngành Kỹ thuật dầu khí khi ra trường có thể làm các công việc liên quan đến việc nghiên cứu các chuyên ngành, trực tiếp ở các giàn khai thác dầu khí, các công việc cụ thể như:

+ Làm công tác giảng dạy trong các trường đại học, cao đẳng có chuyên ngành về khai thác dầu khí.

+ Làm kỹ sư, kỹ thuật viên chuyên điều khiển, theo dõi, phát hiện và xử lý các sự cố ở các khu khai thác.
STT Tên trường Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
Hiện điểm chuẩn của ngành chưa được công bố. Vui lòng quay lại sau!