Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Điểm chuẩn ngành Kỹ thuật điện và công nghệ thông tin năm 2020

Ngành kỹ thuật điện và công nghệ thông tin là chương trình tạo ra và không ngừng đổi mới các dịch vụ sản phẩm công nghệ, dựa trên các nguyên lý về năng lượng thông tin. Đây là ngành bao quát và đa dạng, góp phần thúc đẩy sự phát triển công nghệ cùng với chuẩn mực đời sống trên toàn cầu. Sinh viên ngành kỹ thuật điện và công nghệ thông tin sẽ được trang bị những kiến thức vững chắc của các ngành điện tử, điện tử - viễn thông và kỹ thuật máy tính.

Cơ hội việc làm của sinh viên ngành kỹ thuật điện và công nghệ thông tin khi ra trường:

+ Làm việc trong các công ty công nghệ với vị trí chuyên viên kỹ thuật, tư vấn thiết kế, vận hành và bảo trì hệ thống công nghệ thông tin.

+ Làm chuyên gia phân tích hệ thống, quản lý hệ thống thông tin...
STT Tên trường Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
Hiện điểm chuẩn của ngành chưa được công bố. Vui lòng quay lại sau!