Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Điểm chuẩn ngành Kỹ thuật dữ liệu năm 2020

Ngành Kỹ thuật dữ liệu là ngành học về việc quản trị và phân tích dữ liệu, từ đó tìm ra cách hiểu biết, các tri thức hành động, các quyết định dẫn dắt hành động. Ngành Kỹ thuật học dữ liệu là ngành học gồm 3 phần chính: Tạo ra và quản trị dữ liệu, phân tích dữ liệu, chuyển kết quả phân tích đánh giá.

Cơ hội việc làm của sinh viên ngành Kỹ thuật dữ liệu khi ra trường:

+ Trở thành doanh nhân xây dựng và kinh doanh những công ty làm về công nghệ, kỹ thuật.

+ Trở thành nhà sáng tạo sản xuất các ứng dụng công nghệ, nghiên cứu dữ liệu.
STT Tên trường Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật TPHCM 7480203D A00, A01, D01, D90 24.75