Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Điểm chuẩn ngành Kỹ thuật hạt nhân năm 2022

Ngành kỹ thuật hạt nhân là ngành học tập trung vào việc ứng dụng quá trình phân hạch, nhiệt hạch, và những hiện tượng vật lý hạt nguyên tử, những phân tích này dựa trên những nguyên lý cơ bản của vật lý hạt nhân. Hiện nay, ngành có thêm việc nghiên cứu y học hạt nhân, và các ứng dụng như: quá trình bức xạ ion hóa, an toàn hạt nhân, lưu chuyển nhiệt và những vấn đề vũ khí hạt nhân.

Cơ hội việc làm của sinh viên ngành kỹ thuật hạt nhân khi ra trường: Sinh viên khi ra trường có thể làm các công việc trong các cơ quan nhà nước, bệnh viện, lò phản ứng hạt nhân, nhà máy điện hạt nhân, hoặc các trung tâm ứng dụng kỹ thuật hạt nhân:

+ Cán bộ quản lý, nghiên cứu tại các bệnh viên nghiên cứu, trường đại học, cao đẳng trong và ngoài nước.

+ Làm cán bộ kỹ thuật tại các cơ sở công nghiệp, sử dụng kỹ thuật hạt nhân.

+ Làm kỹ tạ bệnh viện, khoa xạ trị ung bướu, xạ trị chuẩn đoán hình ảnh, y học hạt nhân.
STT Tên trường Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
Hiện điểm chuẩn của ngành chưa được công bố. Vui lòng quay lại sau!