Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Điểm chuẩn ngành Kỹ thuật hệ thống công nghiệp năm 2020

Ngành Kỹ thuật hệ thống Công nghiệp là ngành đào tạo những kỹ thuật viên chuyên nghiệp để điều hành cho các hoạt động sản xuất, dịch vụ cung ứng, dự án cho doanh nghiệp hoặc các công ty cơ sở sản xuất. Ngành Kỹ thuật hệ thống Công nghiệp giúp tối ưu hóa các quá trình, hệ thông tổ chức, thông qua việc loại bỏ những lãng phí về mặt thời gian, tiền bạc và vật tư giúp nâng cao chất lượng và năng suất.

Cơ hội nghề nghiệp của sinh viên ngành Kỹ thuật hệ thông Công nghiệp khi ra trường

Đây là ngành nghề có nhiều vị trí làm việc đa dạng, có thể làm việc tại nhiều phòng ban khác nhau, trong các nhà máy, trong các đơn vị vận tải, công ty xây dựng hoặc các trường học:

+ Làm chuyên viên kế hoạch chuyên hoạch định sản xuất, kế hoạch hoạt động của đơn vị.

+ Chuyên viên kiểm tra chất lượng, kiểm tra sản phẩm, kiểm soát các hoạt động đảm bảo chất lượng.

+ Chuyên viên cung ứng vật tư.

+ Chuyên viên ISO, chuyên viên logistics, chuyên viên kho vận...