Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Điểm chuẩn ngành Kỹ thuật không gian năm 2020

Ngành kỹ thuật không gian là ngành đào tạo kỹ sư trong lĩnh vực ứng dụng công nghệ vệ tinh (xử lý và phân tích tín hiệu, hình ảnh vệ tinh, công nghệ viễn thám, định vị vệ tinh). Đây là lĩnh vực được ứng dụng rất nhiều trong công nghệ vệ tinh, quản lý tài nguyên môi trường, lãnh thổ, biển đảo và an ninh quốc phòng.

Cơ hội nghề nghiệp của sinh viên ngành kỹ thuật không gian khi ra trường:

+ Làm việc trong các cơ quan nhà nước có sử dụng dữ liệu vệ tinh gián sát, quản lý đất đai, rừng, lãnh thổ Việt Nam.

+ Làm việc trong các tổ chức kinh doanh, sử dụng những dữ liệu vệ tinh và ứng dụng liên quan.

+ Làm nghiên cứu tại trung tâm, viện nghiên cứu của Quốc gia (trung tâm vệ tinh Quốc gia, Viện công nghệ vũ trụ, Trung tâm viễn thám.

+ Làm giảng viên, chuyên gia trong lĩnh vực kỹ thuật không gian.
STT Tên trường Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Đại Học Quốc Tế – Đại Học Quốc Gia TPHCM 7520121 A00, A01 22
2 Đại Học Quốc Tế – Đại Học Quốc Gia TPHCM 7520121 DGNL 620