Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Điểm chuẩn ngành Kỹ thuật phần mềm năm 2021

Ngành kỹ thuật phần mềm là ngành áp dụng một cách tiếp cận có hệ thống, kỷ luật và định lượng cho việc phát triển, sử dụng và bảo trì phần mềm. Đây là ngành bao trùm các kiến thức, công cụ và các phương pháp cho việc định nghĩa yêu cầu phần mềm, thực hiện các tác vụ thiết kế, xây dựng, kiểm thử và bảo trì phần mềm. Ngoài ra, kỹ thuật phần mềm còn sự dụng các kiến thức của lĩnh vực kỹ thuật máy tính, khoa học máy tính, quản lý, toán học, quản lý dự án...

Cơ hội nghề nghiệp của sinh viên kỹ thuật phần mềm: Sinh viên khi tốt nghiệp ngành kỹ thuật phần mềm có thể đảm nhiều các công việc như sau

+ Làm việc tại các công ty phát triển phần mềm, website, gia công phần mềm, game

+ Chuyên viên phân tích, thiết kế, cài đặt, quản trị, bảo trì phần mềm máy tính, đáp ứng các ứng dụng khác nhau trong doanh nghiệp, tổ chức.

+ Làm việc trong các công ty sản xuất, gia công phần mềm trong nước cũng như nước ngoài.

+ Tự làm việc độc lập, phát hành các sản phẩm: game, ứng dụng thiết bị di động.
STT Tên trường Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Đại Học Vinh 7480103 A00, B00, A01, D01 0
2 Đại Học Dân Lập Duy Tân 7480103 A00, D01, C01, A16 0
3 Đại Học Quốc Tế Miền Đông 7480103 A00, B00, A01, D01 0
4 Đại học Kỹ Thuật Công Nghệ Cần Thơ 7480103 A00, A01, D01, D07 0
5 Đại Học Gia Định 7480103 A00, A01, D01, C14, XDHB 5.5 Học bạ
Tổng điểm trung bình (điểm trung bình lớp 10 + điểm trung bình lớp 11 + điểm trung bình học kỳ 1 lớp 12)/3
6 Đại Học Nguyễn Tất Thành 7480103 XDHB 6
7 Đại Học Nguyễn Tất Thành 7480103 A00, A01, D01 15 Điểm thi TN THPT
8 Đại Học Gia Định 7480103 A00, A01, D01, C01 15 Điểm thi TN THPT
9 Đại Học Quy Nhơn 7480103 A00, A01 15 Điểm thi TN THPT
10 Đại Học Công Nghệ và Quản Lý Hữu Nghị 7480103 A00, A01, D01, D07 15 Điểm TN THPT