Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Điểm chuẩn ngành Kỹ thuật phục hồi chức năng năm 2020

Ngành kỹ thuật phục hồi chức năng là thuộc y học, qua đó sử dụng các kỹ thuật để chữa bệnh mà không cần dùng đến thuốc, qua đó giúp người bệnh hồi phục khuyết tật, chức năng bị giảm hoặc mất của bệnh nhân. Đây là ngành vô cùng quan trong góp phần giảm thiểu tàn tật, khiếm khuyết của bệnh nhân.

Cơ hội việc làm của sinh viên ngành kỹ thuật phục hồi chức năng khi ra trường

Ngành kỹ thuật phục hồi chức năng là ngành có đối tượng chăm sóc ở mọi lứa tuổi, đây cũng là một trong những ngành đầy tiềm năng của xã hội. Sinh viên khi theo học ngành kỹ thuật phục hồi chức năng có rất nhiều cơ hội làm việc:

+ Các bệnh viện các cấp từ Trung ương đến địa phương

+ Lập kế hoạch lên phác đồ điều trị thời gian phục hồi cho bệnh nhân

+ Dùng kỹ thuật hướng dẫn người bệnh điều trị, phục hồi chức năng

+ Theo dõi quá trình hồi phục của bệnh nhân, tác động vào tinh thần người bệnh, động viên, hướng dẫn.