Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Điểm chuẩn ngành Kỹ thuật Trắc địa xây dựng - Địa chính năm 2022

Ngành Kỹ thuật Trắc địa xây dựng - Địa chính là ngành học đào tạo sinh viên có khả năng thiết kế, thi công và giám sát, quản lý các sự án trắc địa - địa chính, các hạng mục trắc địa công trình, quan trắc chuyển dịch công trình. Sinh viên sau khi tốt nghiệp ngành Kỹ thuật Trắc địa xây dựng - Địa chính sẽ có khả năng làm việc nhóm, làm việc độc lập, đáp ứng nhu cầu của một nhân viên Kỹ thuật Trắc địa xây dựng - Địa chính.

Cơ hội việc làm của sinh viên ngành Kỹ thuật Trắc địa xây dựng - Địa chính khi ra trường:

+ Có cơ hội việc làm tại các công ty khảo sát, tư vấn xây dựng cầu đường, thủy lợi.

+ Làm nhân viên địa chính - nhà đất các cấp xã, phường, thị trấn.

+ Làm việc trong Sở Tài nguyên Môi trường, Sở Giao thông vận tải, viện khoa học công nghệ...
STT Tên trường Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
Hiện điểm chuẩn của ngành chưa được công bố. Vui lòng quay lại sau!