Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Điểm chuẩn ngành Kỹ thuật tuyển khoáng năm 2020

Ngành kỹ thuật tuyển khoáng là ngành đảm nhận các công việc trong các lĩnh vực: Vận hành quy trình công nghệ xưởng tuyển khoáng, vận hành thiết bị tuyển khoáng, điều chỉnh các chỉ tiêu công nghệ nhằm đảm bảo yêu cầu sản xuất.

Cơ hội nghề nghiệp của sinh viên ngành kỹ thuật tuyển khoáng khi ra trường

+ Vận hành các thiết bị công nghệ thuộc các xưởng tuyển khoáng

+ Làm nhân viên thuộc phòng kiểm tra chất lượng, các xưởng tuyển, phụ trách công tác tuyển khoáng.

+ Làm nhân viên thiết kế công nghệ xưởng tuyển khoáng.

+ Làm chuyên viên tư vấn, tham mưu về xây dựng giá thành, chế biến khoáng sản của tập đoàn, công ty.
STT Tên trường Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Đại Học Mỏ Địa Chất 7520607 A00, A01, D01, D07 15
2 Đại Học Công Nghiệp Quảng Ninh 7520607 A00, A01, D01, D07 15