Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Điểm chuẩn ngành kỹ thuật xây dựng công trình giao thông năm 2020

STT Tên trường Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Đại Học Kiến Trúc Đà Nẵng 7580205 A00, B00, A01, D01 14.15
2 Đại Học Giao Thông Vận Tải TPHCM 75802051H A00, A01 15 Xây dựng cầu đường
3 Đại Học Giao Thông Vận Tải TPHCM 75802053 A00, A01 15 Quy hoạch và thiết kế công trình giao thông
4 Đại Học Giao Thông Vận Tải TPHCM 75802052 A00, A01 15 Xây dựng đường sắt metro
5 Đại Học Giao Thông Vận Tải TPHCM 75802051 A00, A01 15 kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

(xây dựng cầu đường)
6 Đại Học Thủy Lợi (Cơ sở 2) TLS113 A00, A01, D01, D07 16
7 Đại Học Giao Thông Vận Tải (Cơ sở Phía Nam) 7580205 A00, A01, D01, D07, D07 16.05
8 Đại Học Giao Thông Vận Tải (Cơ sở Phía Bắc) 7580205QT A00, A01, D01, D07, D07 16.25 gồm 3 chương trình chất lượng cao: Cầu - Đường bộ Việt - Pháp, Cầu - Đường bộ Việt - Anh, Công trình Giao thông đô thị Việt - Nhật