Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Điểm chuẩn ngành Lâm học năm 2022

Ngành Lâm học là ngành học đào tạo cán bộ kỹ thuật có trình độ đại học, lập trường chính trị và tư tưởng vững vàng, có kiến thức cao về Lâm học. Sinh viên học ngành lâm học sẽ được trang bị kiến thức về sinh thái học, trồng rừng, lâm sinh, điều chế và bảo vệ tài nguyên rừng.

Cơ hội nghề nghiệp của sinh viên ngành Lâm học khi ra trường

Những công việc cử nhân ngành Lâm học có thể đảm nhiệm như: Kiểm kê diện tích rừng, vẽ bản đồ rừng, quy hoạch khu vui chơi, cảnh quan, chụp ảnh bàn đồ rừng...

Làm việc tại các cơ quan như:

+ Cơ quan quản lý nhà nước thuộc Bộ nông nghiệp và Phát triển nông thông.

+ Làm việc tại các doanh nghiệp, lâm nghiệp, công ty chế biến lâm sản, trung tâm chuyển giao lâm nghiệp.

+ Làm việc tại các viện nghiên cứu lâm nghiệp, các tổ chức xã hội, phi chính phủ...
STT Tên trường Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
Hiện điểm chuẩn của ngành chưa được công bố. Vui lòng quay lại sau!