Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Điểm chuẩn ngành Lâm nghiệp năm 2022

Ngành Lâm nghiệp là ngành đào tạo nhân lực chất lượng làm việc trong lĩnh vực nông lâm nghiệp và phát triển nông thôn. Các kỹ sư lâm nghiệp sẽ được đào tạo trở thành những người có phẩm chất đạo đức, có ý thức để phục vụ tốt nhân dân, có năng lực trong lĩnh vực lâm nghiệp. Là người có sức khỏe tốt đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

Cơ hội việc làm của sinh viên ngành Lâm nghiệp khi ra trường:

+ Làm việc tại các cơ quan quản lý nhà nước, các cơ quan sản xuất và quản lý lâm nghiệp.

+ Làm việc trong các cơ quan tư vấn và hỗ trợ kỹ thuật hoặc các cơ quan đào tạo, nghiên cứu lâm nghiệp.
STT Tên trường Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
Hiện điểm chuẩn của ngành chưa được công bố. Vui lòng quay lại sau!