Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Điểm chuẩn ngành Lâm sinh năm 2020

Ngành lâm sinh là ngành đào tạo cán bộ có trình độ chuyên môn trong lĩnh vực nghiên cứu, quản lý, bảo tồn và sử dụng hệ sinh thái rừng, đặc biệt là ở vùng đồng bằng. Cán bộ lâm sinh là những người có kiến thức cơ bản và thực tế về hệ sinh thái rừng. Sinh viên sẽ được học những kiến thức về sinh thái học, lâm sinh, điều tra, điều chế quản lý và bảo vệ nguồn tài nguyên rừng. Không chỉ vậy, sinh viên còn được trang bị kiến thức và kỹ năng thiết kế, chỉ đạo công trình xây dựng và phát triển rừng.

Cơ hội nghề nghiệp của sinh viên ngành Lâm sinh khi ra trường:

Sinh viên ngành lâm sinh sau khi ra trường có thể đảm nhận nhiều công việc liên quan đến lĩnh vực lâm sinh tại các doanh nghiệp lâm nghiệp, cơ quan quản lý nhà nước về nông lâm nghiệp, cụ thể như:

+ Làm việc tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Chi cục kiểm lâm; trung tâm khuyến nông.

+ Làm việc trong các cơ quan quản lý nhà nước: Bộ nông nghiệp, Tổ cực lâm nghiệp, Chi cục lâm nghiệp.

+ Làm việc trong các công ty doanh nghiệp lâm nghiệp các tổ chức quốc tế hoạt động trong những lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp.

+ Làm công tác nghiên cứu, giảng dạy tại các trường đại học, cao đẳng, viên nghiên cứu trên cả nước...