Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Điểm chuẩn ngành Lịch sử năm 2021

Ngành Lịch sử là ngành học về những kiến thức cơ bản về tiến trình lịch sử của Việt Nam cũng như lịch sử thể giới, những kiến thức về khoa học lịch sử và phương pháp nghiên cứu lịch sử với mục đích hoàn thiện và nâng cao năng lực làm việc khi tốt nghiệp.

Cơ hội việc làm của sinh viên ngành Lịch sử khi ra trường:

+ Làm cán bộ nhà nước tham gia công tác nghiên cứu tại các trường đại học, cao đẳng trên cả nước.

+ Biên tập viên, nhà văn: Làm việc tại các cơ quan báo chí, các tạp chí ngàng, các nhà xuất bản.

+ Làm hướng dẫn viên du lịch tại những khu di tích lịch sử, khu bảo tồn.

+ Làm nhà lưu trữ thu thập các dữ liệu về lịch sử, văn hóa: Làm việc trong viện bảo tàng, tổ chức chính phủ.

 

Tin tức mới nhất