Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Điểm chuẩn ngành Lịch sử năm 2020

Ngành Lịch sử là ngành học về những kiến thức cơ bản về tiến trình lịch sử của Việt Nam cũng như lịch sử thể giới, những kiến thức về khoa học lịch sử và phương pháp nghiên cứu lịch sử với mục đích hoàn thiện và nâng cao năng lực làm việc khi tốt nghiệp.

Cơ hội việc làm của sinh viên ngành Lịch sử khi ra trường:

+ Làm cán bộ nhà nước tham gia công tác nghiên cứu tại các trường đại học, cao đẳng trên cả nước.

+ Biên tập viên, nhà văn: Làm việc tại các cơ quan báo chí, các tạp chí ngàng, các nhà xuất bản.

+ Làm hướng dẫn viên du lịch tại những khu di tích lịch sử, khu bảo tồn.

+ Làm nhà lưu trữ thu thập các dữ liệu về lịch sử, văn hóa: Làm việc trong viện bảo tàng, tổ chức chính phủ.

 
STT Tên trường Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Học Viện Báo Chí – Tuyên Truyền 7229010 XDHB 8.6
2 Đại Học Quảng Nam 7229010 C00, D14, C19 13
3 Đại Học Đà Lạt 7229010 C00, D14, C19, D78 15
4 Đại học Thủ Dầu Một 7229010 D01, C00, C15, C14 15
5 Đại Học Khoa Học – Đại Học Thái Nguyên 7229010 D01, C00, D84, C14 15
6 Đại Học Sư Phạm – Đại Học Đà Nẵng 7229010KT C00, D14, C19, XDHB 16 (chuyên ngành Quan hệ quốc tế) (đào tạo tại Kon Tum)
Xét học bạ
7 Đại Học Sư Phạm – Đại Học Đà Nẵng 7229010 C00, D14, C19, XDHB 16 chuyên ngành Quan hệ quốc tế

Xét học bạ
Chuyên ngành quan hệ quốc tế xét điểm thi TNTHPT điểm chuẩn 15, điều kiện SU >= 4;TTNV <= 1
8 Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn – Đại Học Quốc Gia Hà Nội QHX08 D03 18
9 Đại Học Khoa Học – Đại Học Huế 7229010 C00, D14, C19 18.5 Xét học bạ
10 Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn – Đại Học Quốc Gia Hà Nội QHX08 D01 19