Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Điểm chuẩn ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng năm 2022

Ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng là ngành chuyên nghiên cứu, phát triển và quản lý các dịch vụ vận chuyển trong việc sản xuất, kinh doanh. Đây là ngành học về bức tranh toàn cảnh về hệ thống kinh doanh với mục đích đem về lợi nhuận hiệu quả nhất của sản phẩm tới với tay khác hàng.

Logistics là một chuỗi các hoạt động từ việc lên kế hoạch, áp dụng, kiểm soát các luồng chuyển dịch của hàng hóa, nguyên vật liệu đầu vào và đầu ra.

Quản lý chuối cung ứng là các hoạt động hậu cần từ việc lập kế hoạch, quản lý tất cả các hoạt đông liên quan đến tìm nguồn cung ưng, thu mua và các hoạt động logistics.

Cơ hội việc làm của sinh viên ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng khi ra trường:

+ Trở thành chuyên viên tại các công ty, tập đoàn trong và ngoài nước có hoạt động trong lĩnh vực logistics, vận tải, kho bài.

+ Trở thành chuyên viên xuất nhập khẩu, chuyên phụ trách kinh doanh, vận tải ngoại thương, quản lý kho bãi.

+ Làm việc tại các phòng ban, nghiệp vụ phù hợp với chuyên môn như marketing, dịch vụ khách hàng, kinh doanh quốc tế...
STT Tên trường Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
Hiện điểm chuẩn của ngành chưa được công bố. Vui lòng quay lại sau!