Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Điểm chuẩn ngành Luật năm 2022

Ngành luật là đơn vị cấu trúc bên trong của hệ thống pháp luật gồm những quy phạm pháp luật điều chinh một loạt quan hệ có cùng tính chất, nội  dung, thuộc một lĩnh vực đời sống xã hội nhất định. Các lĩnh vực bao gồm: thẩm phán, luật sư, kiểm sát viên, chấp hành viên hoặc chuyên viên pháp lý...Ngành luật bao gồm: luật dân sự, luật hành chính, luật kinh tế, luật đất đai...

Cơ hội việc làm của sinh viên ngành luật: Ngoài việc trở thành luật sư làm việc trong các tòa án hoặc cơ quan nhà nước, người làm ngành luật có thể công tác trong các ngành công an hoặc làm việc trong các công ty luật, tư vấn luật, làm báo...Hiện nay, các công ty có nhu cầu phát hiện sớm các rủi ro để giảm bớt thiệt hai cho công ty, chính vì vậy cơ hội nghề nghiệp của sinh viên ngành luật mở ra càng cao hơn.
STT Tên trường Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Đại Học Ngoại Thương (Cơ sở phía Bắc) NTH0101 A00, A01, D01, D07 0