Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Điểm chuẩn ngành Lý luận, lịch sử và phê bình điện ảnh, truyền hình năm 2022

Ngành Lý luận, lịch sử và phê bình điện ảnh, truyền hình là ngành đào tạo trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về lý luận, phê bình điện ảnh truyền hình, đảm bảo đáp ứng nhu cầu cho hoạt động sáng tác của lĩnh vực điện ảnh, truyền hình và văn hóa nghệ thuật nói chung.

Cơ hội nghề nghiệp của sinh viên ngành Lý luận, lịch sử và phê bình điện ảnh, truyền hình:

+ Làm việc trong các đài truyền hình

+ Làm việc trong hội đồng phê bình, đánh giá các tác phẩm phim ảnh, truyền hình...
STT Tên trường Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
Hiện điểm chuẩn của ngành chưa được công bố. Vui lòng quay lại sau!