Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Điểm chuẩn ngành Lý luận, lịch sử và phê bình mỹ thuật năm 2020

Ngành Lý luận, lịch sử và phê bình mỹ thuật là ngành học mà sinh viên sẽ được trang bị những kiến thức chung và cơ bản về ngành Mỹ thuật giống như ngành Đồ họa, kiến thức cơ bản về lý luận và lịch sử mỹ thuật.

Cơ hội nghề nghiệp của sinh viên ngành Lý luận, lịch sử và phê bình mỹ thuật khi ra trường:

+ Làm việc trong các viện bảo tàng lịch sử, mỹ thuật.

+ Trở thành nhà phê bình mỹ thuật.

+ Làm việc trong các nhà xuất bản...
STT Tên trường Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
Hiện điểm chuẩn của ngành chưa được công bố. Vui lòng quay lại sau!