Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Điểm chuẩn ngành Ngân hàng đầu tư năm 2022

Ngành Ngân hàng đầu tư là ngành học liên quan đến hoạt động tài chính như: Bảo lãnh, trung gian giữa các tổ chức chuyên phát hành chứng khóa và nhà đầu tư, tư vấn và dàn xếp nhiều thương vụ mua lại và sáp nhập và các hoạt động tái cơ cấu. Ngành Ngân hàng đầu tư có đối tượng là các tổ chức, công ty, chính phủ.

Cơ hội việc làm của sinh viên ngành Ngân hàng đầu tư khi ra trường:

+ Trở thành chuyên viên tư vấn tài chính trong các công ty nhà nước hoặc ngoài nhà nước.

+ Làm việc trong các tổ chức phi chính phủ về tư vấn tài chính.

+ Trở thành giảng viên giảng dạy trong các trường đại học, cao đẳng ngành Ngân hàng đầu tư.
STT Tên trường Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
Hiện điểm chuẩn của ngành chưa được công bố. Vui lòng quay lại sau!