Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Điểm chuẩn ngành Nghiệp vụ An ninh năm 2020

STT Tên trường Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Đại Học An Ninh Nhân Dân 7860100 A01 19.54 Đối với nam
2 Đại Học An Ninh Nhân Dân 7860100 C03 20.06 Đối với nam
3 Học Viện An Ninh Nhân Dân 7860100 C03 20.66 Đối với NAM
4 Đại Học An Ninh Nhân Dân 7860100 D01 21.54 Đối với nam
5 Học Viện An Ninh Nhân Dân 7860100 A01 21.54 Đối với NAM
6 Học Viện An Ninh Nhân Dân 7860100 D01 21.78 Đối với NAM
7 Đại Học An Ninh Nhân Dân 7860100 D01 25.21 Đối với nữ
8 Đại Học An Ninh Nhân Dân 7860100 A01 25.29 Đối với nữ
9 Đại Học An Ninh Nhân Dân 7860100 C03 26.06 Đối với nữ
10 Học Viện An Ninh Nhân Dân 7860100 A01 27.7 Đối với NỮ