Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Điểm chuẩn ngành Nghiệp vụ cảnh sát năm 2020

STT Tên trường Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Học Viện Cảnh Sát Nhân Dân 7860100 C03 18.88 Đối với NAM
2 Học Viện Cảnh Sát Nhân Dân 7860100 D01 19.61 Đối với NAM
3 Học Viện Cảnh Sát Nhân Dân 7860100 A01 23.09 Đối với NAM
4 Học Viện Cảnh Sát Nhân Dân 7860100 A01 27.16 Đối với NỮ
5 Học Viện Cảnh Sát Nhân Dân 7860100 D01 27.36 Đối với NỮ.
Tiêu chí phụ: Tổng điểm 3 môn thuộc tổ hợp xét tuyển và điểm trung bình cộng kết quả học tập 3 năm THPT lớp 10,11,12 được quy về thang điểm 30 làm tròn đến 2 chữ số thập phân, tính theo công thức là 26.36
6 Học Viện Cảnh Sát Nhân Dân 7860100 C03 27.73 Đối với NỮ