Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Điểm chuẩn ngành Ngoại thương năm 2022

Ngành Ngoại thương là ngành học đào tạo các cử nhân có khả năng nắm bắt kiến thức kinh doanh, kinh tế liên quan đến ngành hải quan, ngoại thương có hệ thống và hiện đại. Sinh viên là những người có khả năng làm việc độc lập, làm việc trong các lĩnh vực hải quan, ngoại thương để có thể hội nhập vào thị trường lao động.

Cơ hội việc làm của sinh viên ngành Ngoại thương khi ra trường:

Sinh viên tốt nghiệp ngành Ngoại thương có thể đảm bảo đáp ứng công việc tác các tập đoàn, công ty đa quốc gia: Làm việc tại phòng kinh doanh trong doanh nghiệp; Nhân viên khai báo hải quan...
STT Tên trường Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
Hiện điểm chuẩn của ngành chưa được công bố. Vui lòng quay lại sau!