Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Điểm chuẩn ngành Ngôn ngữ Ảrập năm 2020

Ngành Ngôn ngữ Ả Rập là ngành học đào đạo các cử nhân có khả năng sử dụng thành thạo tiếng Ả Rập trong việc giao tiếp công việc hoặc đời sống. Trong quá trình học, sinh viên sẽ được học và tìm hiểu những kiến thức sâu rộng về ngôn ngữ, con người và văn hóa Ả Rập.

Cơ hội việc làm của sinh viên ngành Ngôn ngữ Ả Rập khi ra trường:

+ Làm biên dịch, phiên dịch viên trong các công ty liên doanh nước ngoài hoặc làm việc trong các đại sứ quán.

+ Làm biên tập viên chuyên soạn thảo, viết bài đăng trên các ấn phẩm tiếng Ả Rập.

+ Trở thành hướng dẫn viên du lịch.

+ Làm nhân viên kinh doanh, marketing...
STT Tên trường Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Đại Học Ngoại Ngữ – Đại Học Quốc Gia Hà Nội 7220211 D01, D90, D78 25.77