Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Điểm chuẩn ngành Ngôn ngữ Nga năm 2021

Ngành ngôn ngữ Nga là ngành đào tạo sinh viên có khả năng giao tiếp thành thạo tiếng Nga, có sự hiểu biết sâu rộng về con người, văn hóa, kinh tế và lịch sử nước Nga.

Cơ hội nghề nghiệp của sinh viên ngành ngôn ngữ Nga khi ra trường:

+ Làm biên dịch, phiên dịch viên, nhân viên công tác trong các công ty có vốn đầu tư của Nga, hoặc kinh doanh trên thị trường nước Nga.

+ Làm hướng dẫn viên du lịch làm việc trong các khu du lịch trên cả nước.

+ Làm giảng viên thực hiện công tác giảng dạy tiếng Nga tại các trường cao đẳng, đại học trên cả nước.