Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Điểm chuẩn ngành Ngôn ngữ Pháp năm 2021

Ngành Ngôn ngữ Pháp là ngành đào tạo cho sinh viên các kiến thức con người, kinh tế, chính trị và văn hóa Pháp bên cạnh việc đào tạo khả năng giao tiếp thông thạo bằng tiếng Pháp cho sinh viên.

Cơ hội nghề nghiệp của sinh viên ngành ngôn ngữ Pháp khi ra trường:

+ Biên tập viên, phiên dịch viên tham gia soạn thảo các văn bản từ tiếng Pháp sang tiếng Việt, trực tiếp tham gia phiên dịch với đối tác nước ngoài khi làm ăn, kinh doanh.

+ Hướng dẫn viên du lịch làm việc tại các công ty kinh doanh dịch vụ du lịch.

+ Giảng viên giảng dạy tiếng  Pháp tại các trường đại học, cao đẳng trên cả nước....