Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Điểm chuẩn ngành Nhân học năm 2022

Ngành Nhân học là ngành nghiên cứu tổng hợp về con người, về nguồn gốc của sự phát triển các tổ chức chính trị, xã hội tôn giáo, ngôn ngữ nghệ thuật và các tạo vật của con người. Đây là ngành học có phạm vi nghiên cứu vô cùng rộng lớn (văn hóa, lịch sử, nguồn gốc con người...)

Cơ hội việc làm của sinh viên ngành Nhân học khi ra trường:

+ Làm cán bộ Ban tôn giáo, Ban dân tộc;

+ Làm cán bộ phòng hành chính tổng hợp, phòng tổ chức - cán bộ

+ Làm biên tập viên, phóng viên của các tờ báo viết cũng như báo điện tử.

+ Tham gia công tác giảng dạy, nghiên cứu về văn hóa dân tộc, tôn giáo xã hội...
STT Tên trường Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
Hiện điểm chuẩn của ngành chưa được công bố. Vui lòng quay lại sau!