Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Điểm chuẩn ngành Nhật Bản học năm 2021

Ngành Nhật Bản học là ngành nghiên cứu đất nước, con người Nhật Bản. Nghiên cứu về văn hóa, lịch sử, địa lý, phong tục tập quán, văn học, ngôn ngữ...nhằm làm rõ những nét riêng biệt, độc đáo, nghiên cứu toàn diện và đa dạng các lĩnh vực của Nhật Bản.

Cơ hội nghề nghiệp của sinh viên ngành Nhật Bản học: hiện nay, nhân lực ở ngành Nhật Bản học đang thiếu trầm trọng do nhiều người lựa chọn khối ngành kinh tế để theo học. Sinh viên ngành Nhật Bản học khi ra trường có cơ hội đảm nhiệm tại một số vị trí:

+ Làm việc tại các viện nghiên cứu văn hóa, quản lý văn hóa, tổ chức văn hóa chính trị, xã hội, giáo dục.

+ Làm việc tại các cơ quan báo chí, tuyên truyền hoặc truyền thông tổ chức sự kiện

+ Hướng dẫn viên du lịch tại các công ty du lịch trong và ngoài nước

+ Giảng viên giảng dạy tại các trường đại học, cao đẳng...

Tin tức mới nhất