Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Điểm chuẩn ngành Nhóm chuyên ngành: Đường bộ, Kỹ thuật giao thông đường bộ năm 2020

STT Tên trường Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Đại Học Giao Thông Vận Tải (Cơ sở Phía Bắc) 7580205-02 A00, A01, D01, D07, D07 17.15