Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Điểm chuẩn ngành Nhóm ngành 1: Kiến trúc - Quy hoạch vùng và đô thị năm 2022

Ngành kiến trúc là ngành học liên quan đến việc thiết kế, tổ chức và sắp xếp không gian, tạo lập các công trình kiến trúc. Người làm ngành kiến trúc có chuyên về lĩnh vực thiết kế mặt bằng, không gian, hình thức và cấu trúc của một công trình, cung cấp những giải pháp về mặt kiến trúc cho các lĩnh vực xây dựng khác nhau. Sinh viên theo học ngành kiến trúc sẽ được trang bị những kiến thức, kỹ năng về kiến trúc mỹ thuật (khả năng lĩnh hội nghệ thuật kiến trúc, phương pháp luận sáng tạo, phương pháp sáng tác kiến trúc...)

Ngành quy hoach vùng và đô thị là ngành đào tạo những kiến trúc sư có các khả năng quản lý, sử dụng và khai thác đô thị. Khả năng quản lý dự án, xây dựng và phát triển đô thị mới.

Cơ hội việc làm của sinh viên nhóm ngành kiến trúc - quy hoạch vùng và đô thị khi ra trường:

+ Làm tư vấn quy hoạch tại các công ty nhà nước hoặc tư nhân, lập nhiệm vụ đồ án quy hoạch vùng, quy hoạch chung xây dựng đô thị.

+ Tham gia công tác quản lý quy hoạch, xây dựng quy hoạch tại sở quy hoạch.

+ Làm việc tại các công ty bất động sản, kinh doanh nhà đất trong việc khai thác, quy hoạch.

+ Giảng dạy tại các trường đại học, cao đẳng trên cả nước.
STT Tên trường Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
Hiện điểm chuẩn của ngành chưa được công bố. Vui lòng quay lại sau!