Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Điểm chuẩn ngành Nhóm ngành 2: năm 2020

STT Tên trường Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Đại Học Kiến Trúc Hà Nội KTA02 V00 22 Điểm Mỹ thuật nhân hệ số 2