Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Điểm chuẩn ngành Nhóm ngành Kinh tế - Kinh doanh (Chương trình đại trà) - Kế toán năm 2022

Ngành kinh tế là ngành hoạt động về cách thức vận hành của nền kinh tế nói chung, cách ứng xử của từng tác nhân tham gia trong nền kinh tế. Ngành kinh tế tham gia vào việc nghiên cứu thức thức xã hội quản lý tài nguyên, ngoài ra kinh tế còn tham ra rất nhiều hoạt động khác và là một ngành có mức độ bao quát rộng.

Ngành Kinh doanh là ngành học liên quan đến quá trình sản xuất, phân phối sản phẩm hàng hóa, dịch vụ đáp ứng nhu cầu khách hàng và thu về lợi nhuận cho doanh nghiệp. Ngành kinh doanh có nhiều loại hình như: Kinh doanh dịch vụ, doanh nghiệp sản xuất, doanh nghiệp bán lẻ.

Ngành kế toán là ngành làm các công việc có liên quan đến việc xử lý, cung cấp các thông tin về tình hình tài chính của công ty, tổ chức, cơ quan nhà nước...

Ngành kế toán được chia thành 2 loại:

+ Kế toán công: là kế toán làm việc trong các tổ chức đoàn thể, xã hội, tổ chức nhà nước, không lấy mục đích hoạt động là doanh thu - lợi nhuận. 

+ Kế toán doanh nghiệp: là kế toán làm việc trong các doanh nghiệp, hoạt động với mục đích kinh doanh lấy lợi nhuận.

Cơ hội việc làm của sinh viên ngành Kinh doanh khi ra trường rất lớn, sinh viên có thể làm việc trong nhiều lĩnh vực, ngành nghề ở các công ty kinh doanh, công ty thương mại nhà nước và tư nhân:

+ Trở thành nhân viên sale trong các công ty thương mại, dịch vụ, bất động sản.

+ Trở thành chuyên viên, quản lý, giám đốc kinh doanh, quản lý phòng kinh doanh của công ty.

Sinh viên ngành kế toán sau khi ra trường có thể làm các công việc như:

+ Kế toán trưởng, trưởng phòng kế toán, Giám đốc tài chính, Quản lý tài chính

+ Chuyên viên phụ trách kế toán, kiểm toán, kiểm soát viên, thủ quỹ, tư vấn tài chính

+ Giảng viên, nghiên cứu viên, thanh tra kinh tế...
STT Tên trường Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
Hiện điểm chuẩn của ngành chưa được công bố. Vui lòng quay lại sau!