Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Điểm chuẩn ngành Nhóm ngành Kinh tế - Kinh doanh (Chương trình đại trà) -Kinh tế quốc tế năm 2020

Nhóm ngành Kinh tế - Kinh doanh - Kinh tế quốc tế là nhóm ngành sinh viên sẽ được tran bị kiến thức cả 3 lĩnh vực: Kinh tế, kinh doanh và kinh doanh quốc tế, trong đó;

+ Ngành kinh tế là chương trình cung cấp cho sinh viên những kiến thức sâu rộng về các nên kinh tế, chuẩn bị cho sinh viên những cơ hội việc làm trong và ngoài nước.

+ Ngành kinh doanhlà ngành học giúp trang bị những kiến thức về việc hoạt động bán hàng, xuất nhập khẩu, quản trị bán lẻ. Đây là ngành nghề thiên về việc phân tích, tính toán. Sinh viên theo học ngành kinh doanh thương mại sẽ được trang bị những kiến thức như: quản trị bán lẻ, phương pháp bán hàng hiệu quả. Còn kinh doanh quốc tế cũng như ngành kinh doanh nói chung, tuy nghiên hoạt động này được diễn ra ở nước ngoài.

Cơ hội nghề nghiệp của sinh viên Nhóm ngành Kinh tế - Kinh doanh - Kinh tế quốc tế khi ra trường:

+ Làm việc tại các công ty kinh doanh trong nước và quốc tế.

+ Làm giảng viên tham gia công tác giảng dạy.
STT Tên trường Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
Hiện điểm chuẩn của ngành chưa được công bố. Vui lòng quay lại sau!