Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Điểm chuẩn ngành Nhóm ngành Kinh tế, Kinh tế quốc tế năm 2022

Nhóm ngành Kinh tế - Kinh doanh - Kinh tế quốc tế là nhóm ngành sinh viên sẽ được tran bị kiến thức cả 3 lĩnh vực: Kinh tế, kinh doanh và kinh doanh quốc tế, trong đó;

+ Ngành kinh tế là chương trình cung cấp cho sinh viên những kiến thức sâu rộng về các nên kinh tế, chuẩn bị cho sinh viên những cơ hội việc làm trong và ngoài nước.

+ Ngành kinh doanh là ngành học giúp trang bị những kiến thức về việc hoạt động bán hàng, xuất nhập khẩu, quản trị bán lẻ. Đây là ngành nghề thiên về việc phân tích, tính toán. Sinh viên theo học ngành kinh doanh thương mại sẽ được trang bị những kiến thức như: quản trị bán lẻ, phương pháp bán hàng hiệu quả.

Ngành luật là đơn vị cấu trúc bên trong của hệ thống pháp luật gồm những quy phạm pháp luật điều chinh một loạt quan hệ có cùng tính chất, nội  dung, thuộc một lĩnh vực đời sống xã hội nhất định. Các lĩnh vực bao gồm: thẩm phán, luật sư, kiểm sát viên, chấp hành viên hoặc chuyên viên pháp lý...Ngành luật bao gồm: luật dân sự, luật hành chính, luật kinh tế, luật đất đai...

Ngành luật

Cơ hội nghề nghiệp của sinh viên Nhóm ngành Kinh tế - Kinh doanh - Kinh tế quốc tế khi ra trường:

+ Làm việc tại các công ty kinh doanh trong nước và quốc tế.

+ Làm giảng viên tham gia công tác giảng dạy.
STT Tên trường Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
Hiện điểm chuẩn của ngành chưa được công bố. Vui lòng quay lại sau!