Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Điểm chuẩn ngành Nhóm ngành xây dựng lực lượng CAND năm 2020

STT Tên trường Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Học Viện Chính Trị Công An Nhân Dân 7310200 C03 20.81 Nam phía Bắc
2 Học Viện Chính Trị Công An Nhân Dân 7310200 A01 21.4 Nam phía Bắc
3 Học Viện Chính Trị Công An Nhân Dân 7310200 C03 22.59 Nam phía Bắc
4 Học Viện Chính Trị Công An Nhân Dân 7310200 D01 23.06 Nam phía Bắc
5 Học Viện Chính Trị Công An Nhân Dân 7310200 A01 25.71 Nữ phía Bắc
6 Học Viện Chính Trị Công An Nhân Dân 7310200 A01 25.93 Nữ phía Bắc
7 Học Viện Chính Trị Công An Nhân Dân 7310200 D01 26.06 Nữ phía Nam
8 Học Viện Chính Trị Công An Nhân Dân 7310200 C03 26.35 Nữ phía Nam
9 Học Viện Chính Trị Công An Nhân Dân 7310200 D01 26.68 Nữ phía Bắc
10 Học Viện Chính Trị Công An Nhân Dân 7310200 A01 27.3 Nam phía Nam