Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Điểm chuẩn ngành Nông học năm 2022

Ngành nông học bao gồm các ngành di chuyền học về thực vật, sinh lý của thực vật, khí tượng học và khoa học về đất trồng trọt.  Ngành nông học là ngành khoa học và kỹ nghệ nghiên cứu, ứng dụng các loài thực vật thành thực phẩm, nhiêu liệu hoặc thức ăn chăn nuôi. Ngành nông học thường làm các công việc nghiên cứu, sản xuất thực phẩm có lợi cho sức khỏe, theo dõi, quản lý tác động của môi trường lên đất nông nghiệp và tạo ra năng lượng từ các loại cây trồng.

Cơ hội nghề nghiệp của sinh viên ngành nông học gồm những công việc sau:

+ Làm việc tại các công ty giống cây trồng, công ty chuyên khoa học đời sống, các công ty phân bón, trang trại, hợp tác xã nông nghiệp.

+ Làm việc tại các cơ sở nghiên cứu nông - lâm - ngữ nghiệp từ cấp huyện đến cấp xã; các công ty hóa chất nông nghiệp hoặc viện nghiên cứu, trường đại học.

+ Làm việc tại các cơ quan quản lý nhà nước về nông nghiệp như: Ban nông nghiệp xã, phòng nông nghiệp quận/huyện, sở nông nghiệp...
STT Tên trường Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
Hiện điểm chuẩn của ngành chưa được công bố. Vui lòng quay lại sau!